EVN phấn đấu giảm tiếp thời gian, thủ tục tiếp cận điện năng

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦN THƠ

     

Trong năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phấn đấu giảm số thủ tục về chỉ số tiếp cận điện năng xuống còn 4 thủ tục và thời gian thực hiện dưới 35 ngày.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 (ngày 17/5), ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, trong những năm qua EVN đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19.

Theo đó, chỉ số này đã thay đổi đáng kể. Cụ thể, số ngày giảm từ 115 ngày xuống còn 46 ngày, trong đó số ngày của điện lực đã giảm từ 60 ngày xuống 11 ngày. Số thủ tục giảm từ 6 xuống còn 5 thủ tục. Vị trí của Việt Nam được thay đổi từ 156 còn 96, tăng 60 bậc.

“Trong các chỉ số về môi trường kinh doanh khác của Việt Nam thì Chỉ số tiếp cận điện năng mặc dù chưa phải là chỉ số có vị trí tốt nhất, tuy nhiên trong giai đoạn 2013-2016 thì đây là một trong các chỉ số có sự cải thiện tốt nhất trong 10 chỉ số của Việt Nam”, ông Thành cho biết thêm.

Trong năm 2017, thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, EVN sẽ nỗ lực phấn đấu giảm số thủ tục về chỉ số tiếp cận điện năng xuống còn 4 thủ tục, thời gian thực hiện tiếp cận điện năng giảm còn dưới 35 ngày, đến năm 2020 chỉ còn dưới 30 ngày.

Hiện EVN đã và đang phấn đấu tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa các thủ tục của ngành điện.

Cùng với đó EVN sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với các Bộ và các địa phương xây dựng và triển khai cơ chế “một cửa liên thông” giữa các đơn vị ngành điện và các cơ quan quản lý nhà nước; áp dụng công nghệ thi công giảm thời gian cắt điện và công khai minh bạch các thủ tục, hồ sơ, thiết kế mẫu để khách hàng giám sát được quá trình cung cấp dịch vụ của ngành điện.

Riêng đối với địa bàn TPHCM, EVN cho biết từ ngày 1/3/2017 đã áp dụng theo quy định cấp điện mới. Theo đó, với doanh nghiệp có nhu cầu cấp điện ≤ 160 kVA thì thực hiện cấp điện qua công tơ 3 pha gián tiếp với thời gian thực hiện ≤ 07 ngày, trường hợp nhu cầu của doanh nghiệp > 160 kVA, thực hiện đầu tư công trình điện riêng để cấp điện với thời gian ≤ 13 ngày (đứng đầu ASEAN).
Cơ chế ”1 cửa liên thông” theo Thỏa thuận liên ngành đã được ký kết giữa ngành điện với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải TPHCM theo đó tổng thời gian thực hiện các thủ tục của cơ quan quản lý Nhà nước là không quá 5 ngày (trong nhóm các nước đứng đầu ASEAN).

EVN cũng đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ như sửa chữa và bảo dưỡng online không cắt điện, lắp đặt các thiết bị tự động đóng cắt, điều khiển từ xa, đầu tư các thiết bị điện tiên tiến, phấn đấu giảm thời gian mất điện từ hơn 1.600 phút hiện nay xuống còn 400 phút đến năm 2020, riêng đối với TPHCM giảm từ 514 phút hiện nay xuống còn dưới 100 phút, bằng với ASEAN 5.