EVN ban hành quy định về cung cấp các dịch vụ điện

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦN THƠ

     

Lần đầu tiên, các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng (DVKH) được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) ban hành định lượng cụ thể, theo tiêu chuẩn dịch vụ điện quốc tế, với 14 chỉ tiêu định lượng về dịch vụ khách hàng, công tác DVKH hoạt động theo phương châm “3 dễ”: “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”.

 

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp rút ngắn còn không quá 3 ngày làm việc với khu vực thành thị. Ảnh: EVN

Theo đó, từ ngày 15.5.2017 theo quyết định số 505/QĐ-EVN của EVN, EVN cam kết đáp ứng mọi yêu cầu cung cấp dịch vụ điện hợp pháp của khách hàng, đúng chất lượng công bố, đúng nội dung và thời gian yêu cầu. Thực hiện theo “cơ chế 01 cửa” từ khi tiếp nhận đến kết thúc dịch vụ, khách hàng đến địa điểm giao dịch không quá 01 lần. Đơn giản, thuận tiện, công khai, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát của người dân và khách hàng.

Cụ thể, EVN quy định rõ thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện các dịch vụ cung cấp điện. Đối với dịch vụ cung cấp điện mới từ lưới điện hạ áp: Thời gian chỉ còn không quá 3 ngày làm việc đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn; không quá 5 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn. Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp: không quá 5 ngày làm việc tại TPHCM, không quá 7 ngày làm việc tại các địa phương khác. Tất cả các dịch vụ trong quá trình thực hiện Hợp đồng mua bán điện đều được rút xuống từ 3 ngày đến tối đa 7 ngày làm việc tùy theo loại hình dịch vụ. Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện trong 2 giờ đối với khu vực thành thị, 5 giờ đối với khu vực nông thôn.

Tất cả các thông tin về quy định được đăng tải công khai trên website của 5 TCty điện lực, website và hỏi đáp trực tiếp bằng cách gọi điện đến đường dây nóng 24/24h của 5 Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH) toàn quốc, website của EVN. Mọi dịch vụ cấp điện đều có thể thực hiện online bằng cách: Gọi điện đến Trung tâm CSKH, đăng ký trên website CSKH. Mọi thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu của khách hàng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Mọi thủ tục và dịch vụ thực hiện nghiêm túc theo cơ chế 1 cửa, giảm thời gian đối với khách hàng đăng ký sử dụng điện trung áp còn 5 ngày, thể hiện rõ nỗ lực EVN đóng góp vào việc cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh tại VN. EVN cho biết, trong quá trình thực hiện, EVN mong muốn nhận được sự vào cuộc, góp ý, phản ánh đúng thực tế của cộng đồng xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí, mọi khách hàng về các vấn đề liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng để EVN không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.